Op zoek naar licht?
 
Wanneer alles zwart is en duister
Geen lichtpuntje op je pad verschijnt
Je omarmd word door pijn en ellende
Vecht dan zodat je wordt bevrijd
 
Hoe diep en donker de tunnel is
Hoe veel je ook de warmte mist
De nevels je geluk verdrijven
Steeds zal er een lichtpunt blijven
 
Geef je niet over aan verdriet
Maar geloof dat er een iets anders is
Steek een kaarsje aan
Zodat je niet in het donker moet gaan
 
Al is de tunnel nog zo diep
Je geen zijgang of uitweg ziet
Toch komt ook daar een keer
Een einde aan
En zie je het licht toch weer
shadow

Soms heb ik niets

Soms heb ik niets
Dan alleen maar vragen
De stilte om me heen
Is dan niet te verdragen

Geen antwoord…. Waarom
Geen verklaring….. daarom
Kan alleen de pijn maar dragen
Met mijn onbeantwoorde vragen

Soms ben ik stil
Is er niets dat ik liever wil
Dan geen pijn in mijn hart te dragen
Een gewoon leven met een gezin tezamen

De kamer is leeg en stil
Het is nacht en zelfs wat kil
Geen schouder, geen glimlach
Alleen mijn wens van wat ik wil

De zon komt al op
En het duister verdwijnt
De pijn in mijn hart
Is het enige dat nog overblijft
shadow
Ik hoor de wind

Ik hoor de wind in de nacht
Omringt door het duister
Ik vraag me af wat er nog wacht
Ik hou mijn adem in en luister

De wind die speelt zijn melodie
Van zacht naar een extase
Alsof het me zeggen wil
Het leven gaat in face

Want ook de zwaarste storm
Komt ook een keer tot rust
Dus weer maar niet meer angstig
Leg je maar neer en rust

In de armen van de sterren
Die fonkelen in de nacht
Kom ik weer tot mezelf
Met op mijn gezicht een lach

Want ik voel en weet
Dat zij die om me geven
Mij in dit aardse bestaan
Zin aan mijn leven zullen geven

Shadow
Ben ik te negatief

Ben ik te negatief als ik stel
Sta ik wel op vandaag?
Zal er iemand voor me zijn
Zo zonder partner aan mijn zij

En al zegt men je hebt vrienden
Ja . dat is gelukkig waar
Maar met feestagen en weekend
Dan is er toch niemand nietwaar?

Daarom voel ik me eens eenzaam
Niemand kan er wat aan doen
En dan zegt men . he kop op meis
Lach en laat de toekomst toe

Maar zij kijken uit een visie
Met hun partner aan hun zij
En vergeten dat hun blijheid
Niet de blijheid is van mij

Daarom, is het gemakkelijk praten
Zo van weet waarvoor je leeft
Nee dat weet ik niet zo altijd
Want ik leef het meest alleen
Shadow

Volgende